12 เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่ม Productivity ของตัวคุณเอง

12-Ways-To-Improve-Productivity-At-The-Workplace

1. วางแผนงานที่ต้องทำในแต่ละวัน คนเราส่วนมากมักจะใช้ Calendar ในคอมพิวเตอร์ หรือ smartphone กันครับ, แต่ว่าผมแนะนำให้เขียนนัดหมาย และ to-do lists ของแต่ละวันออกมา, เพราะเมื่อเรามองเห็นภาพรวมเหล่านั้นได้ เราก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่ต้องทำให้เสร็จของวันนั้นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งยังรวมไปถึงเราจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้นอีกด้วย , หนังสือชื่อ The 7-Minute Life Daily Planner by Allyson Lewis ได้แนะนำเทคนิค อาไว้ให้ซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงมากๆ ก็คือเทคนิค “5 before 11™” โดยสรุปของเทคิคนี้ก็คือ 5 เรื่องที่คุณต้องการทำให้สำเร็จก่อนเวลา 11:00 am มีอะไรบ้าง 2. List เป้าหมายออกมา เขียนออกมาให้หมดครับ ทั้งความหวัง และ ความฝัน ใส่แบบไม่สนใจว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับ ให้เขียนออกมาด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเรามี/ทำได้ แล้วเราจะมีความสุขครับ คิดออกเขียนลงมาให้เยอะๆ ก่อนครับ จากนั้นจึงนำ list ของเป้าหมายทั้งหมดนั้นมาทำเป็น Plan […]