Feature การซื้อสินค้าโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ดีหรือไม่ อย่างไร

Shopping Cart abandonment rate

 ควรมีระบบการซื้อแบบไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือไม่            ลองนึกภาพตัวเราเองเปิดหน้าเว็บเข้ามาดูสินค้า มีหลายปัจจัยมากที่คอยดึงเราให้เปลี่ยนใจไปเลือกหาซื้อสินค้าจากร้านค้าอื่นๆ (ทั้งร้านค้าออนไลน์ และร้านค้า ที่มีหน้าร้านจริงๆ )  ซึ่งทางที่จะเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ ก็คือปัจจัยตัวที่ 2 จากสูตรการขายสินค้า Sale = Visitor x Conversion X Average Spending นั่นก็คือ % ในการขายได้ (Conversion rate) reputable advice regarding money วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการเพิ่มความสะดวกในการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าสินค้าแล้วสะดวกต่อการชำระเงินให้มากที่สุด วิธีที่ผมเอามาแนะนำวันนี้ก็คือ การมีระบบให้มีการสั่งซื้อสินค้าโดยยังไม่ต้องลงทะเบียนก่อน แน่นอนว่าข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้าเพื่อการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ในอนาคตนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่การที่ลูกค้าเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอเว็บไซต์ของเรา และยังไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือทดลองสินค้าและบริการจากร้านของเรา และการทำการสั่งซื้อจากร้านค้าของเราผ่านระบบตะกร้าสินค้าก็อาจจะยังไม่ค่อยถนัดหรือสะดวกนัก (ถ้าหากเป็นการซื้อสินค้าผ่าน E-Market Place ใหญ่ๆ เช่น eBay, Amazon ที่มีระบบตะกร้าสินค้าที่ลูกค้ารู้จักก็จะง่ายสำหรับลูกค้ามากกว่า) ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจากลูกค้ามากที่สุดก็คือ ยอดขายสินค้า (แต่แน่นอนว่าควรจะได้มาด้วยสินค้า และ บริการที่ดี เน้น คุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณนะครับ) […]