Good Luck นิทานก่อนนอน เอาไว้สอนผู้ประกอบการใหม่

goodluck

หนังสือ Good Luck Good luck : สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจ ด้วยตัวคุณเอง / Alex Rovira, Fernando Trias de Bes เขียน ; หนึ่งฤทัย แรงสัมฤทธิ์ผล และสุพัตรา พิษณุวงษ์ แปล เป็นหนังสือที่พี่ ต่อศักดิ์ (พี่ชายที่ใจดีมากคนหนึ่งที่คอยแนะำนำสิ่งดีๆ ให้ผมเสมอๆ ครับ) พี่ต่อแนะนำว่าให้ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ คนแปลหนังสือเล่มนี้ให้เรามีโอกาสได้อ่านกันครับมา ณ ที่นี้ด้วยครับ มาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรดี