Payment สำหรับร้านค้าออนไลน์ จ่ายง่าย ได้ยอด

ระบบการรับเงิน จ่ายเงิน มีใครช่วยได้บ้าง

ปกติร้านค้าออนไลน์ทั่วไป วิธีการชำระเงินที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นการชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะเปิดไว้มากกว่า 1 บัญชี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกโดอนเงินกับะนาคารที่ต้องการได้ และเมื่อโอนแล้วกต้องแจ้งผลการชำระเงินไปยังร้านค้าเพื่อยืนยันการโอนเงิน และเมื่อผู้ขายได้รับแจ้ง ก็จะทำการตรวจสอบเพื่อทำการจัดส่งสินค้าต่อไป

eCommerce_Payment

eCommerce_Payment

 

ในปัจจุบันการชำระเงินของร้นค้าออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้

1. ชำระเงินแบบออฟไลน์ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชี ชำระผ่านธนาณัติ ให้ไปรษณีย์ เรียกเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น
2. ชำระเงินแบบออนไลน์ เช่น การชำระผ่านบัตรเครดิต ชำระผ่านธนาารออนไลน์เป็นต้น

 

ช่องทางการรับชำระเงินของร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ มีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินหลากหลายมากขึ้น เพื่อไว้เป้นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ง่าย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งช่องทางการชำระเงินของร้นาค้าออนไลน์นั้นพอสรุปได้ดังนี้

ชำระแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของร้านค้า
คือผู้ขายจะมีเลขที่บัญชีธนาคารที่เปิดไว้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามา เมื่อโอนเงินลูกค้าต้องแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขตามที่ร้านค้าระบุไว้   นอกจากนี้การระบุชื่อเจ้าของบัญชี ควรให้ตรงกับเจ้าของเว็บไซต์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนเว็บไซต์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ชำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
คือผู้ขายจะใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทางกับทางไปรษณีย์ เมื่อสินค้าส่งถึงผู้รับแล้ว ทางไปรษณีย์ก็จะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้าพร้อมกับชำระเงินค่าสินค้า

ชำระผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์
     หรือที่เรียกว่าระบบ e-Banking เป็นบริการของธนาคารผู้ใช้ที่มีบัญชีสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางะนาคารทำได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ชำระผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ
โดยเมื่อเลือกการชำระเงินแล้ว ผู้ซื้อจะต้องพิมพ์ใบแจ้งค่าสินค้าออกมา แล้วนำไปชำระที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสตามที่ร้านค้าระบุไว้

ชำระผ่านบัตรชำระเงิน 
ชำระผ่านบัตรชำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรชาร์จซึ่งแต่ละบัตรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

บัตรเครดิต จะหักจากวงเงินในบัตรเครดิตของธนาคารผู้ถือบัตร

บัตรเดบิต จะหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
บัตรชาร์จ จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนจากผู้ให้บริการ ตามยอดที่ใช้จ่ายจริงในบัตร

เมื่อลูกค้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรดังกล่าว จะต้องกรอกรายละเอียดของบัตรเพื่อให้ระบบส่งขอ้มูลไปยังธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขายและยืนยันว่าการสั่งซื้อนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เงินในบัตรเครดิตก็จะถูกตัดออกไปเพื่อชำระค่าสินค้านั้น ซึ่งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

 

ชำระผ่านบัญชี Paypal
เป็นบริการชำระและเรียกเก็บเงินแบบออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทางอีเมล์ ซึ่งผู้ใช้จะต้องสมัครเปิดบัญชี Paypal ก่อน โดยใช้เลขที่บัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต และอีเมล์ไว้สำหรับทำธุรกรรมผ่านบัญชี ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้การซื้อขายทำได้ง่าย ทั้งในและต่างประเทศ การชำระผ่านบัชี Paypal เงินในบัญชีจะเกิดจากการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้ากับบัญชี Paypal ซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ขายทราบเลย

paypal payment Flow

paypal payment Flow

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *