วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ สำหรับร้านค้าออนไลน์

thailand post

วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ  สำหรับร้านค้าออนไลน์   พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ พัสดุธรรมดา เป็นการส่งแบบไม่กำหนดน้ำหนักซึ่งไปรษณีย์จะให้หมายเลขพัสดุไว้ตรวจสอบสถานะได้ที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันทำการ พัสดุลงทะเบียน เป็นการส่งแบบกำหนดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนัก โดยไปรษณีย์จะให้เลขที่พัสดุไว้ตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่ต้นทาง และปลายทางสามารถตรวจสอบแบบออนไลน์เองได้ที่ http://track.thailandpost.co.th  ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3-4 วันทำการ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นการส่งแบบกำหนดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งแบบออนไลน์เองได้ที่ http://track.thailandpost.co.th  เช่นเดียวกับแบบลงทะเบียน แต่จะรายงานสถานการณ์จัดส่งทุกขั้นตอนแบบละเอียด ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของจะถึงมือผู้รับตามกำหนด ใช้เวลาในการจดส่งไม่เกิน 2 วันทำการ   ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งพัสดุ ก่อนตัดสินใจเลือกรูปแบบในการจัดส่งพัสดุกับทางไปรษณีย์ไทยควรศึกษาถึงอัตราค่าบริการการจัดส่งแต่ละรูปแบบ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเสียก่อน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.thailandpost.co.th/rate.php โดยเลือกได้ว่าปลายทางจะส่งไปยังต่างประเทศหรือในประเทศ จากนั้นแสดงผลลัพธ์ค่าบริการแต่ละประเภทขึ้นมาให้เปรียบเทียบกัน การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ทั้ง 3 แบบนี้ จะเป็นแบบที่ร้านค้าทั่วไปใช้สำหรับ การจัดส่งสินค้าในประเทศ ซึ่งแนะนำ ให้ใช้การส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS จะดีที่สุด เนื่องจากเร็วกว่า และสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มั่นใจได้ว่าพัสดุจะถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน […]

E-Book ฉบับเต็ม Thailand Internet User Stat 2014

Thailand Internet User Stat 2014

  แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557   แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557 ในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จำเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT อย่างมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  

Update : รวม Design guideline สำหรับทุก Social Media

social_media_design_blueprint

Update : รวม Design guideline สำหรับทุก Social Media SOCIAL MEDIA DIMENSIONS QUICK REFERENCE   FACEBOOK DIMENSIONS Facebook Cover photo: 851 x 315 Facebook Profile photo: 180 x 180 TWITTER DIMENSIONS Twitter Header image: 520 x 260 Twitter Profile image: 81 x 81 GOOGLE+ DIMENSIONS [UPDATED 05.15.13] Google+ Cover photo: 2120 x 1192 Google+ Profile photo: […]