The First BarCamp Bangkok คืออะไรอ่ะ!!

Barcamp Bangkok
Image by plynoi via Flickr

เรื่องมีอยู่ว่า ผมชอบเว็บ Blognone ตั้งแต่ครั้งนู้น ที่หลงไปงาน มีทติ้ง แล้วรู้สึกประทับใจมาก คือ ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ด้าน Programming แต่ว่า ไปงานนั้น แล้วผม ประทับใจมากกกก (อันนี้จากใจ user ธรรมดา ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นครับ)

ทุกคนแบ่งปันกันอย่างเต็มใจ หลังจากนั้น ผมก็แวะเวียนไป Blognone บ่อยมากขึ้น

ก็เลยได้รู้ว่าจะมีงาน BarCamp Bangkok

ว่าแต่ว่า BarCamp Bangkok นี่คืออะไรอ่ะครับ

BarCamp เป็นการสนทนากันเสียมากกว่าโดยหัวใจสำคัญคือการเอาคนชอบในเรื่อง เทคโนโลยีมาเจอกัน มาเสวนากันและก็ปล่อย ให้มันดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่มีการกำหนดกรอบหรือ กำหนดการใดๆ ให้ตายตัว

BarCamp เป็นชื่อเรียกงานประชุม สัมมนาแบบไม่เป็นทางการ ดำเนินการทั้งหมดโดยชุมชน โดยผู้เข้าร่วมต้องมีส่วนร่วมในงานนี้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพูด เขียน ประกาศ จัดงาน จะไปนั่งเงียบๆ ขำๆ คนเดียว ไม่ได้ ไม่สามารถครับ – mkBarCamp เป็นเรื่องของการร่วมมือร่วมใจ ดังนั้นจะไม่มีผู้ชมจะมีแต่ผู้ร่วมจัดงาน ทุกๆคนที่เข้า atoledo.com มาจะเข้ามาช่วยงานตั้งแต่มาสนอเทคโนโลยีบางอย่างหรือเป็นผู้ช่วยนำเสนอหรือสามารถแม้กระทั่งช่วยทำงานเล็กๆในการสนทนาที่เกิดขึ้นก็ได้ จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน มากกว่าจะมาเป็นผู้ชมหรือฟังเพียงอย่างเดียว

BarCamp เป็นการจัดงานที่ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัด ทุกคนสาม

ารถเข้ามาร่วมงานได้ตราบ เท่าที่มีความตั้งใจมาช่วยงาน เพราะยิ่งคนมากไอเดียก็จะยิ่งบรรเจิด หัวข้อมากขึ้นและมุมมองก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้คนร่วมงานมากจะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นมันจะเป็นผลดีกับทุกๆคนเมื่อคนร่วมงานมีจำนวนมาก

BarCamp ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ผู้จัดจะเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และช่วงของเวลาคร่าวๆ แต่ไม่มีหมายกำหนดการ เมื่อผู้ร่วมงานมากันพร้อมเพรียงคนเหล่านี้จะเริ่มเสนอหัวข้อที่ต้อง การพูดบนกระดานจากนั้นคนอื่นๆจะช่วยกันเลือกหัวข้อแต่ก็ต้องไม่ขัดแยังกับการไร้ข้อกำหนดและไร้กำหนดการการเตรียมตัวส่วนใหญ่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้หลายระดับ ผู้ร่วมบางท่านอาจเตรียมการนำเสนอมาแต่ก็ให้ทำใจว่าอาจจะไม่ได้นำเสนอถ้าการสนทนาทำให้เกิดทิศทางใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องที่เตรียมตัวมา

BarCamp เป็นเรื่องของเครือข่ายขนาดใหญ่ทุกคนที่มาพร้อมที่จะนำตัวเองเข้าสู่ระบบเครือ ข่ายและแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง ดังนั้นงานจะเต็มไปด้วย Laptop Routers, Hub และ Access Point ระบบเครือข่ายนี้จะช่วยให้งาน BarCamp ไม่ถูกจำกัดอยู่แต่เพียงพื้นที่ที่จัดงาน เท่านั้นแต่มันจะช่วยนำงานออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วย

BarCamp เป็นเรื่องของการสื่อสาร ผู้ร่วมงานนำ Laptop มาเขียน Blog เกี่ยวกับงาน Barcamp แบบ realtime นอกจากนี้ยังเผยแพร่งานนำเสนอของตัวเองไปบนเวบหรือแม้กระทั่ง chat ผ่าน IM และ IRC บางคนอาจทำ VDO Streaming เกี่ยวกับงานบ้างอาจทำ PodCast กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้งานถูกนำเสนอออกสู่สายตาชาวโลกเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในงานคือความสัมพันธ์ต่างจะเกิดขึ้น คนร่วมงานจะรู้จักเพื่อนใหม่ๆ คนร่วมงานจะพบกับความคิดใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆเจอกับความคิดใหม่ๆก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาอีกโอ้สิ่งวิเศษได้เกิดขึ้นแล้ว

เหมาะกับคำพังเพยที่ว่า อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

ดังนั้นขอเชิญให้ทุกท่านมาร่วมงาน ไม่ว่าท่านจะรู้มาก รู้น้อย หรือไม่รู้เลย ขอเพียงท่านมีใจที่จะช่วยเหลือและสนใจที่จะร่วมงานเพราะสิ่งที่มีความสำคัญคือความช่วยเหลือของท่านต่างหาก และอย่าลืมว่าการสนทนานั้นนับรวมไปถึงการตั้งคำถามด้วย อย่าเพียงแต่นั่งฟังหรือดูเพียงอย่าง เดียว

เรากำลังพยายามขยายวงของคำว่าการเรียนรู้ออกไป เพื่อให้หลุดออกจากกรอบเดิมๆที่ถูกวางไว้โดยใครบางคน ไปสู่การเรียนรู้ด้วยการแบ่งปัน องค์ความรู้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ BarCamp
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -What is Barcamp? http://en.wikipedia.org/wiki/BarCampThe Rules of Barcamp. http://barcamp.org/TheRulesOfBarCampSee other places hosting Barcamp: http://barcamp.org/

Reblog this post [with Zemanta]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *